Centrum voľného času - Spektrum Galanta

Hlavná stránka

 

 

Vítame Vás

na stránkach

Centra voľného času - Spektrum

Galanta

 

 

Spektráčik Vás pozýva a baví:

od 13.03. každý piatok od 15,30 v CVČ - Spektrum Galanta

                                            Rainbow loom - výroba náramkov

                                            a rôznych doplnkov z gumičiek

Ukážky a prezentácia práce s gumičkovou technikou v školských kluboch na ZŠ v Galante.   

 

27.03.  Sviatky jari - veľkonočné tvorivé dielne Javorinka

31.03.  Sviatky jari - veľkonočné tvorivé dielne

                               CVČ - Spektrum Galanta

 

Veľkonočné prázdniny

02.04.  Veľkonočný stolno-tenisový turnaj detí - amatérov

07.04.   Takmer táborový deň

 

25.04.  Kreatívne popoludnie  - Rainbow loom - výroba predmetov

                                                              z gumičiek

 

Bližšie informácie o podujatiach nájdete pod stránkou  PODUJATIA a KALENDÁR

 

Letné prázdniny

Zápis do mestských táborov sa začína od 8. apríla 2015.

Bližšie informácie nájdete pod stránkou

TÁBORY

 

Ponuka záujmových útvarov

v školskom roku 2014/2015

 

PONDELOK

-  hudobno-spevácky / POP-ARÉNA /         13,00

- mažoretky PINK - kadetky                  15,00

- tvorivé dielne rodičov a detí                16,00

UTOROK

- tanečný I.                                       13,00

- hudobno-spevácky / POP-ARÉNA /       13,00

- tanečný II.                                      14,00

- PC praktik                                        14,30

- mini Karkulky                                     16,00

STREDA

- mažoretky Severanky                         14,00

- mažoretky PINK junior                         15,00

- anglický jazyk                                   15,30

- hra na bicie                                      15,30

- tanečná MŠ                                      16,00

ŠTVRTOK

- tanečná I.                                        13,00

- tanečná II.                                       14,00

- anglický jazyk                                   14,15

- vybíjaná                                          14,45

- mažoretky PINK - pom pom                 15,30

- pohybové hry                                   16,00

PIATOK

- anglický jazyk                                  13,30

- stolný tenis                                     14,30

- mažoretky PINK                                14,30

- hra na bicie                                     15,30

- zumba                                            16,00

SOBOTA

- hra na gitare                                   13,30

- hra na bicie                                     15,00   

 

V prípade záujmu je potrebné sa informovať v CVČ - S osobne, alebo telefonicky na č. t. 031/780 4336, resp. prostredníctvom e-mailu: spektrum@cvcga.edu.sk

 

 

 

 

photo

Nedeľa 29. 3. 2015

Počet návštev: 92360

Narodeniny a meniny: